המודלים לפי שיטת " DialogSenses /דיאלוג סנס"

דיאלוג
הוא דו שיח שניתן לעשות בין אנשים, האדם בינו לבין עצמו, דיאלוג ברמת נושאים, ערכים חברתיים,
נורמות, תרבויות ועוד.

סנס
חכמה אך יחד עם זאת, זהו גם חוש.

דיאלוג סנס
יצירת דו שיח בחכמה וחושים
המודלים של דיאלוג סנס יאפשרו לכם לשפר את התקשורת וקבלת ההחלטות בעסקים ובחיים

  •   מודל המנכ"ל/דיאלוג בין היושב בצמרת לעובדיו
  •   מודל בניית הנהגה/דיאלוג ברמת הנהלה
  •   מודל ערכים וחזון/דיאלוג בין החלום למציאות
  •   מודל האיכות/דיאלוג בין הארגון ללקוחותיו
  •   מודל הקושי/דיאלוג בין קונפליקטים ליצירת הזדמנויות
  •   מודל "אומנות הויתור"/ כיצד הויתור הופך להזדמנות